Proč práce z domova?

Koncept práce z domova je mnohými považován za budoucnost, která nás „osvobodí“ z područí kancelářského života. Vyzbrojeni telefonem, počítačem a připojením k internetu by lidský potenciál pracovníků mohl rozkvést z pohodlí našich domovů.

Zní to krásně a dává to rozhodně smysl. Proč denně cestovat hodiny, abychom se dostali do svých kanceláří, když místo toho stačí vyskočit z postele a během několika minut můžeme začít pracovat ze své domácí pracovny nebo od kuchyňského stolu?

Práce z domova je v ČR i v celém světě na vzestupu. Práci z domova neboli homeworking za využití informačních technologií umožňuje zhruba 20 % firem v Česku. Čím větší společnost, tím vyšší čísla.

pokračovat na: Kontakt / Další krok --- » »

Přestože Evropská unie všeobecně tlačí na větší využívání flexibilních forem zaměstnání, panují právě u práce z domova na straně zaměstnavatelů stále jisté rozpaky. Je to benefit pro zaměstnance, nebo výhoda pro firmu? Nebo snad obojí?

Společnost British Telecom patří mezi jedny z prvních průkopníků v této oblasti. S konceptem práce z domova začala již v roce 1986. V současné době pracuje výhradně z domova 15 000 z celkového počtu 92 000 zaměstnanců. Společnosti to šetří přibližně 6000 liber na 1 pracovníka ročně, zvyšuje to produktivitu práce o 20% a snížilo nemocnost o několik dní za rok.

V Britské bance HSBC může z domova pracovat celkem 15 000 z 35 000 zaměstnanců, kteří takto pracují několik dní v měsíci nebo trvale.

Možná Vás napadá, proč při současných technologiích nepracuje z domova podstatně více lidí? „…rozhodně bychom měli mít flexibilnější pracovní prostředí…“ - říká Alexander Ehmnann, profesor psychologie na univerzitě v Landcasteru. Současně upozorňuje, že celá řada studií ukazuje, že lidé jsou více produktivní, když jim technologie – počítač, telefon, vysokorychlostní internet – umožní zůstat v kontaktu s kolegy. Přínosy jednoznačně převažují. Můžete skoncovat s dlouhým dojížděním, které zvyšuje znečištění a také hladinu stresu. Lidé pracující z domova mají také více volnosti při organizaci jejich osobního života jako je vyzvednutí dětí ze školy nebo péče o starší příbuzné.

Vláda ve Velké Británii se snaží tlačit zaměstnavatele, aby umožňovali zaměstnancům větší flexibilitu v práci a to včetně rozšíření práce z domova. V současné době zaměstnanci, kteří pečují o člena rodiny, mají právo požádat zaměstnavatele o práci z domova, ačkoli zaměstnavatelé nemusí nutně souhlasit.

Velká Británie není jediná, která tlačí na větši prosazování práce z domova. Nedávno schválil americký kongres zákon Telework Enhancement Act (dne 8. prosince 2010 podepsal prezident Barack Obama nový zákon H.R. 1722 – The Telework Enhancement Act - Zákon rozšiřující práci na dálku - zákon přikazuje všem federálním agenturám vypracovat interní pravidla umožňující práci na dálku, tedy práci mimo kancelář nebo práci z domova a to všem zaměstnancům, kde to okolnosti dovolují, která nařizuje všem státním institucím, aby vytvořili interní politiku teleworkingu – práce na dálku – pro zaměstnance).

Podle organizace Telework Exchange, která se zabývá prosazováním práce z domova do praxe, ušetří každý, kdo pracuje z domova téměř 6000 dolarů za rok na nákladech a dále 4000 kg znečišťujících látek.

Existují ale i možné nevýhody při práci z domova. Je nutné si především uvědomit, že člověk tráví čas sám. Může docházet k pocitu osamělosti. Stejně důležité je udržovat kontakt se svým nadřízeným. Bez pravidelné zpětné vazby je možné ztratit zaměření na výsledek. Profesor Cooper varuje, že člověk může přijít o postavení, pokud vůbec nechodí do kanceláře. Taktéž je důležité oddělovat pracovní a osobní život, což bývá někdy problém. Podle profesora Coopera je důležité najít zlatou střední cestu a s ostatními pracovníky se pravidelně setkávat.

V Británii stejně jako v České republice je stále nutné překonávat odmítání ze strany manažerů a majitelů firem. Práce z domova je vnímána spíše jako zaměstnanecká výhoda než dobrý tah pro podnikání, který zvyšuje konkurenceschopnost a zvyšuje zisk firmy. Často si manažeři myslí: „Jak mám vědět, že to funguje, když je nemůžu vidět?“

Je ale jasné, že trend práce z domova bude dále pokračovat. Člověk pracující v domáckém prostředí má výrazně vyšší pocit uspokojení z práce a je to hodně znát na jeho výkonu a vztahu k firmě. V konečném důsledku firma získává vysoce produktivní spolupracovníky. Systém práce z domova má i pozitivní vliv na fluktuaci spolupracovníků - ti od naší firmy jen tak lehce neodcházejí, oceňují autonomii, to, že jsou vlastními pány a řídí si svůj čas sami. Řečeno v kostce – být doma v kruhu rodiny a přitom pracovat je benefit, který je vysoce ceněný a je bezpochyby zásadním plusem.

Práce doma ale není pro každého, vyžaduje kus osobní disciplíny, odhodlání doma skutečně pracovat a práce Vás musí bavit.

Kromě toho existuje ještě jedna zásadní věc, pokud jde o práci z domova. Nemůžete si stěžovat člověku, který sedí vedle Vás a to by mohlo některých lidem chybět ;-)

Představte si…

…pracujete pro sebe, sami si určujete počet hodin, žijete a pracujete kdekoliv chcete, trávíte čas se svojí rodinou a přáteli, a to nejdůležitější – vidíte, jak Váš příjem každý rok roste.

pokračovat na: Kontakt / Další krok --- » »